Oct 202016
 

Dăruiesc acest mesaj tuturor celor cărora le e teamă, care s-au confruntat sau se confruntă cu teama: pot să le spun că teama lor e inutilă atâta timp cât au credință în Dumnezeu! Teama dispare în momentul instaurării credinței ferme în ajutorul Divin! Dumnezeu lucrează pentru noi, ne pregătește totul din timp dacă noi dăm ascultare poruncilor Sale și suntem recunoscători Iubirii sale supreme.

Mi-e teamă! Mi-e teamă că nu pot deveni cee ace vreau, mi-e teamă că nu pot fi bun, mi-e teamă! Cum să scap de teamă? O urăsc! M-am transformat într-un ghemotoc mic de tot, mă ascund, mă prefac, mă lamentez și…sunt din ce în ce mai nefericit! Nimic nu mă mulțumește… Trăiesc de pe o zi pe alta, cu lașitate, încercând să găsesc satisfacții în plăceri mărunte, în nimicuri; evit să mă confront cu…teama mea! Evit să mă confrunt cu mine însămi!

Am văzut un erou murind, am văzut un tată care murea demn, căruia i se lua viața în fața fiului său. Acest om își privea fiul înmărmurit, cu seninătate, și îi spunea cu ochii blâzi: ”Fiul meu, nu îți fie teamă! Nu îți fie teamă!” Și omul a murit, zâmbind, împăcat! Împăcat cu sine însuși, fără teamă! Săngele se scurgea încet-încet, luându-i viața cu sine, însă zâmbetul triumfător în fața morții, i-a rămas. Fiul era în genunchi, plângînd. În loc să scape de teamă, aceasta i s-a cuibărit și mai adânc în suflet. Ochii i se mișcau nefiresc într-o parte și în alta, respire sacadat și neliniștea îl înfășurase. Căuta o soluție, căuta rezolvarea problemei în afara sa, în lucrurile exterioare dar nu putea găsi răspunsul. Pe zi ce trecea teama lui era mai mare, frică îl poseda, îl domina, ”se hrănea” din ființa lui cu ”ochii” săi mari și lacomi. Teama îl devora pur și simplu.

Trecut-au zile, trecut-au săptămâni și ani și viața avea să îl poarte pe cărări abrupte, nebătătorite, pline cu spini și pe care trebuia să le străbată singur: s-a confruntat rând pe rând cu toate temerile lui: pierderea celor dragi, posibilitatea piederii celor dragi lui, pierderea propriei vieți, tortura. A trecut prin toate, a tremurat și s-a temut dar de fiecare data, Cineva la salvat, l-a trecut prin toate, biruitor! Cineva de Sus se lupta pentru el în fiecare situație! Când și-a dat seama de acest fapt, când a realizat că a ieșit triumfător din situații care, practic păreau 2 imposibile, a prins curaj! Curajul său a crescut precum și încrederea în forțele proprii! A devenit puternic…teama sa a dispărut! O încredere fără margini în Creatorul său și în puterea incandescentă a vieții a pus stăpânire pe întreaga sa ființă. Nimic nu îl mai speria acum!

Dacă atunci când îi era teamă a fugit doar de dușmanii săi, ascunzîndu-se pe unde putea, acum a început să gîndească și să aplice strategii de luptă contra dușmanului. În scurt timp soarta sa s-a schimbat radical: din fugarul urmărit, era acum partener de luptă redutabil, din omul oropsit cu capul plecat , eara acum un bărbat demn care privea cu curaj în față. Chiar și numai privirea sa îi speria acum pe dușmani iar pe unii îi punea pe fugă. Omul nostru a reușit să recupereze tot ce era pierdut! A strigat tare vorbele tatălui său: ” Tată nu mi-e teamă!” Abia acum a înțeles moștenirea prețioasă pe care i-o lăsase tatăl său în ultimele clipe de viață! Era filosofia unei vieți de succes bazată pe eliminarea fricii și înlocuirea ei cu o încredere fermă în Puterea Divină și în forțele proprii. Dar el a înțeles, că oricît a încercat să scape de teamă, nu a putut până în momentele în care s-a confruntat direct cu temerile lui. Abia cănd le-a înfruntat și a văzut că a trecut biruitor, a reușit să înțeleagă că teama e inutilă și că îl secătuise de puteri.

Teama te transformă, te urâțește, îți macină sufletul și întreaga ființă, îți ia bucuria și în locul Luminii Atotputerice aduce întunericul cel mai profund. În lumea întunericului se întâlnesc numai umbre, mari, mari din ce în ce mai mari care până la urmă sufocă sufletul celui rătăcit dacă nu pătrunde la timp o rază de Lumină care să sfărâme tot întunericul. Binecuvântat să fie momentul când în sufletul tuturor oamenilor va străluci bucuria! Bucuria conștienței că stă în puterea nastră să atragem Lumina și să fim continuu biruitori. Alungați de aceea teama care vine din gânduri ”negre”! Culori vii să strălucească în jurul vostru mereu și atunci Lumina vă va găsi! Vă doresc Bucurie și Lumină!