Jan 272016
 

Cercetarea unui domeniu porneşte de la etimologia denumirii lui, de la analizarea amănunţită a fiecărui detaliu ce-l defineşte şi de la descoperirea evoluţiei sale într-o ordine firească a momentelor, ajungând până la surprinderea caracteristicilor actuale care ne-au declanşat curiozitatea în vederea stiudiului elaborat. Sintetizând […]