Jan 272016
 

         Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să-şi pună întrebări legate de propriile sale reacţii când a decis să construiască el însuşi, să acţioneze, să dea formă, prin tot felul de mijloace, ideilor şi proiectelor sale privitoare la înfrumuseţarea vieţii, la […]

Jan 272016
 

Cercetarea unui domeniu porneşte de la etimologia denumirii lui, de la analizarea amănunţită a fiecărui detaliu ce-l defineşte şi de la descoperirea evoluţiei sale într-o ordine firească a momentelor, ajungând până la surprinderea caracteristicilor actuale care ne-au declanşat curiozitatea în vederea stiudiului elaborat. Sintetizând […]