Jan 272016
 

         Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să-şi pună întrebări legate de propriile sale reacţii când a decis să construiască el însuşi, să acţioneze, să dea formă, prin tot felul de mijloace, ideilor şi proiectelor sale privitoare la înfrumuseţarea vieţii, la […]

Jan 272016
 

         În studiul ce urmează voi aborda ideea de Euroregiune Siret-Prut-Nistru în viziunea omului de teatru, mai precis din punctul de vedere al actorului şi al pedagogului preocupat de înţelegerea şi perfecţionarea comunicării mesajului scenic prin intermediul cuvântului rostit, cu toată […]

Jan 272016
 

Ion Cojar, în lucarea sa O poetică a artei actorului,[1] afirmă că teatrul nu este meserie şi nici divertisment, ci omul, regăsit în superioara sa umanitate. Teatrul, ca instituţie, are ca obiectiv fundamental spectacolul, iar obiectul artei este omul, reprezentând cea mai importantă componentă […]