Sep 202016
 

Multiculturalitatea, identificată în mod eronat, timp de decenii cu interculturalitatea, continuă să disemineze confuzia inițială atât la nivelul cunoașterii comune, cât și la nivelul unor medii științifice; chiar de profil… Dacă practica gestionării diferențelor (lingvistice, confesionale, etnice, instituționale) nu ar fi relevat efecte grave […]

Sep 052016
 

Poveștile de succes ale românilor sunt multe, într-adevăr, și în mare parte chiar spectaculoase, dar par să aibă o trăsătură comună – sunt străluciri îndepărtate, evoluții spectaculoase undeva departe de noi, spre care privim cu speranță, nu doar cu bucurie. Ne-am obișnuit (puțin riscant) […]

Aug 152016
 

Un mare roman, în orice sens, necesar a fi dezbătut critic, a publicat Nicolae Breban în 2015, Jocul şi fuga (719 p.). Vechi, brebanian!, şi totuşi nou sau reînnoit, matur articulat.

Aug 152016
 

Un alt fel de profetism De la o femeie, pe stradă, într-un loc obscur, anonimul personaj central (totodată autor, narator) din Solenoid-ul lui Mircea Cărtărescu primeşte o Biblie. Semn că este ales. Femeia, urmărită de el, nu dăruieşte cartea sfântă oricui. Dumnezeu este aspirat […]

Jul 102016
 

1. Vorbiţi-ne despre 2-3 aspecte notabile ale activităţii dvs. din ultimii 3 ani. Un mare gânditor al Renaşterii -Erasmus- a exprimat, într-un mod aparte, ideea formării şi educaţiei omului: ,,Speranţa cea mai de seamă a unei naţiuni stă în buna educaţie pe care o […]

Jan 272016
 

         Din cele mai vechi timpuri, omul a simţit nevoia să-şi pună întrebări legate de propriile sale reacţii când a decis să construiască el însuşi, să acţioneze, să dea formă, prin tot felul de mijloace, ideilor şi proiectelor sale privitoare la înfrumuseţarea vieţii, la […]

Jan 272016
 

         În studiul ce urmează voi aborda ideea de Euroregiune Siret-Prut-Nistru în viziunea omului de teatru, mai precis din punctul de vedere al actorului şi al pedagogului preocupat de înţelegerea şi perfecţionarea comunicării mesajului scenic prin intermediul cuvântului rostit, cu toată […]

Jan 272016
 

Cercetarea unui domeniu porneşte de la etimologia denumirii lui, de la analizarea amănunţită a fiecărui detaliu ce-l defineşte şi de la descoperirea evoluţiei sale într-o ordine firească a momentelor, ajungând până la surprinderea caracteristicilor actuale care ne-au declanşat curiozitatea în vederea stiudiului elaborat. Sintetizând […]